Barne- og Ungdomsgruppa Friidrett reserverer salen.

Dato: 
Søndag, mai 5, 2019 - 17:30 til 20:30