Bli medlem

Om du ønsker å bli medlem i BUL, fyll ut skjema for innmelding og send til BUL-kontoret, pb 43,9251 Tromsø. Når innmeldingskjemaet sendes i retur elektronisk (Pr. Mail) trengs ikke underskrift.

Medlemskontingent
For å være medlem i BUL må man betale en medlemskontingent. To av undergruppene i BUL - Idrettslaget og Folkedanslaget - har egen kontingent som kommer i tillegg.

Vær oppmerksom på at Friidrettsgruppa også krever en treningsavgift fra sine aktive utøvere i tillegg til medlemskontingenten. Denne betales direkte til friidrettsgruppa og kreves inn av kasserer i gruppa.

Satsene er:

Ønsket gruppetillhørighet: Kontingentsatser (pr kalenderår):
BUL uten gruppe
Spellemannslaget
Husflidslaget
Voksne (15 år eller eldre) kr 425,-
Barn (under 15 år)kr 200,-.
Folkedanslaget Voksne (15 år eller eldre)   kr 550,-
Barneleiken Barn (under 15 år)             kr 450,-
Idrettslaget Voksne (15 år eller eldre)   kr 525,-
Friidrett og/eller orientering Barn (under 15 år)             kr 300,-

Alder følger kalenderåret, slik at en som fyller 15 år i løpet av dette året betaler kontingent som 15 år eller eldre.

Familiemedlemskap i BUL-Tromsø koster kr. 1200.- pr. familie. Oppgi navn og fødselsdato til alle det gjelder.

Kontingent for evt medlemskap i Folkedanslaget eller idrettslaget kommer i tillegg for hvert enkelt familiemedlem etter følgende satser:

Folkedanslaget kr. 125.- for voksne (15 år eller eldre) og kr. 250 for barn.

Idrettslaget kr. 100.- uansett alder.

 

Medlemskapet er gyldig når kontingenten er betalt.
Kontingent betales til konto: 4750.37.08600