Bli medlem

Om du ønsker å bli medlem i BUL, fyll ut skjema for innmelding og send til BUL-kontoret, pb 43, 9251 Tromsø. Når innmeldingskjemaet sendes i retur elektronisk (pr. Mail) trengs ikke underskrift.

Medlemskontingent
For å være medlem i BUL må man betale en medlemskontingent. To av undergruppene i BUL - Idrettslaget og Folkedanslaget - har egen kontingent som kommer i tillegg.

Vær oppmerksom på at Friidrettsgruppa også krever en treningsavgift fra sine aktive utøvere i tillegg til medlemskontingenten. Denne betales direkte til friidrettsgruppa og kreves inn av kasserer i gruppa.

Satsene er:

Ønsket gruppetillhørighet: Kontingentsatser (pr kalenderår):
BUL uten gruppe
Spellemannslaget
Husflidslaget
kr. 200.-
 
Folkedanslaget kr 325,-
Barneleiken kr 450,-
Idrettslaget kr. 300.-
Friidrett og/eller orientering kr. 300.-

 

 

Medlemskapet er gyldig når kontingenten er betalt.
Kontingent betales til konto: 4750.37.08600