Bli medlem

Om du ønsker å bli medlem i BUL, fyll ut skjema for innmelding og returner det til BUL-kontoret, evt. send det til BUL, Pb 43, 9251 Tromsø. Når innmeldingskjemaet sendes i retur elektronisk (pr. Mail) trengs ikke underskrift.

Du kan også registrere deg som medlem ved å gå direkte inn i medlemssystemet vårt, RUBIC. Ta kontakt med Lagssekretæren om du trenger hjelp.

Medlemskontingent
For å være medlem i BUL må man betale en medlemskontingent på kr 200 pr år. Hvis du ønsker spesiell gruppetilhørighet, betaler du et tillegg i kontingenten. Dette tillegget varierer mellom gruppene. Se totalsum du skal betale i tabellen under. 

Vær oppmerksom på at Friidrettsgruppa også krever en treningsavgift fra sine aktive utøvere i tillegg til medlemskontingenten. Denne betales direkte til friidrettsgruppa og kreves inn av kasserer i gruppa.

Satsene er:

Ønsket gruppetillhørighet: Kontingentsatser (pr kalenderår):
BUL uten gruppe
Spellemannslaget
Husflidslaget
kr. 200.-
 
Folkedanslaget kr 325,-
Barneleiken kr 450,-
Idrettslaget, Friidrett kr. 250.-
Idrettslaget, Orientering kr. 250.-

 

 

Medlemskapet er gyldig når kontingenten er betalt.
Kontingent betales til konto: 4750.37.08600