Bli medlem

Om du ønsker å bli medlem i BUL Tromsø, fyll ut skjema for innmelding og returner det til BUL-kontoret, evt. send det til BUL Tromsø, Pb 43, 9251 Tromsø. Når innmeldingskjemaet sendes inn pr. epost, trengs ikke underskrift.

Du kan også registrere deg som medlem ved å gå direkte inn i medlemssystemet vårt, RUBIC. Ta kontakt med daglig leder om du trenger hjelp for utfylling (lagskontoret@bul-tromso.no).

Medlemskontingenten kan betales via registrering i Rubic eller direkte på konto: 4750.37.08600.

Medlemskapet er gyldig når kontingenten er betalt. 

 

Medlemskontingent for 2023

Alle medlemmer i BUL Tromsø betaler hvert år en medlemskontingent på kr 200.

Hvis du ønsker tilhørighet til Folkedanslaget eller Idrettslaget, betaler du i tillegg en årlig medlemskontingent til dette laget. Se tabellen under.

BUL Tromsø kr 200
Folkedanslaget, ikl. Barneleiken kr 125,-
Idrettslaget, Friidrett & Orientering kr. 50.-

 

For aktive utøvere i Friidrettsgruppa kreves det inn en treningsavgift. Denne kommer i tillegg til medlemskontingenten og betales direkte til friidrettsgruppa. Du vil motta faktura høst og vår.

For de aller yngste som ønsker å bli med på friidrett er det noe ventetid. Du kommer inn i køen ved å registrere din interesse på dette skjemaet .