BUL-Posten gir et bilde av aktiviteten i laget og kommer ut med 2 nummer i året. Redaktør er Veronika H. Lilleng. Meld gjerne fra til redaktøren om du har noe på hjertet. Det kan bli godt stoff til neste nummer!  Adressen er 

Siste nummer av BUL-Posten finner du her. Det er en pdf-versjon, slik den sendes trykkeriet - så sidene kommer litt hulter til bulter. Men du finner nok frem !