BUL-posten - vårt medlemsblad

BUL-posten skriver om stort og smått som skjer i organisasjonen og håper at det vil inspirere medlemmene til aktivt arbeid.

Det planlegges et nytt nummer i juni.

Vi ber om at alle medlemmer tenker på hva som kan være godt stoff å formidle via BUL-posten. Tips redaksjonen om oppslag til artikler, eller skriv selv. Terskelen er ikke høy og vi hjelper gjerne til å redigere hvis du syns at du ikke helt fikk det til. Vi regner med å følge opp årsmøtedebatten fra vårens nummer, så har du meninger i den saka så er du velkommen med innlegg. Det er fint om du ikke skriver mer enn én A4-side, så får vi plass til flere innlegg og bilder.

Ta bilder! Et bilde blir lett utgangspunkt for en liten tekst som kan passe utmerket til BUL-posten.

Bidrag til BUL-posten sendes styret ved leder Kurt Klausen eller redaktør Atle Melkild

PS.
På egen side i menyen til venstre legger vi ut tidligere nr. av BUL-posten som pdf-filer.