Elvebakken, hytta på Berg

BUL kjøpte hytta på Berg, ei mil sørover fra Tromsøbrua, i 1937. Den ble rekvirert av tyskerne under krigen og flyttet til Norberg, et par km nærmere byen. Plasseringen var ikke lenger så gunstig for lagets medlemmer, og bruken avtok derfor etter krigen. I 1961 ble det vurdert å sette opp ei ny hytte på tomta på Berg, men planene ble ikke realisert. Tomta er fortsatt i BUL sitt eie.