Etableringen i 1914

Bondeungdomslaget i Tromsø ble stiftet den 5. juni 1914 (se utdrag fra stiftelsesprotokollen nederst i artikkelen). Formålet var å «… samla norsklynd ungdom til samvære og samarbeid på heimleg grunn», og legge til rette for positive interesser og «ei sunn sjel i ein sunn lekam». Dagens formålsparagraf målbærer samme budskap, dog med litt andre ord. Entusiasmen omkring oppstarten av BUL Tromsø førte til at hele 173 personer tegnet medlemskap det første året. Blant disse finner vi mange lærere, noen med militær tilknytning og ikke så få fra byens handelsstand.

Lagets første leder var sogneprest Harald Devold, som var en ihuga norskdomsmann med erfaring fra «frilynt ungdomsarbeid» andre steder i landet. Begrepet «frilynt» ble brukt om de nye ungdomslagene som, i motsetning til de pietistiske kristelige ungdomslagene, bygget på det glade, og mer frilynte, Grundtvigske livssynet. Ungdomslagene vokste fram av den politiske og nasjonale folkereisinga rundt hundreårsskiftet hvor merkesakene var opplysningsarbeid, fredssak, målsak og norsk kultur og tradisjon.

BUL skulle være et alkoholfritt møtested i Tromsø for ungdom i alle aldre. Man møttes til folkedans, sang, litteraturopplesning, diskusjon og teater. I 1926 ble Leiklaget etablert og Saumarlaget fulgte året etter. Interessen for idrett kom særlig fra medlemmer som var knyttet til lærerskolen i Tromsø (det tidligere Seminaret), og fra 1966 har BUL hatt eget idrettslag.