Mimringen

MIMRINGEN HAR AVLYST ALLE SINE SAMMENKOMSTER 

HÅPER VI KAN DANSE SAMMEN TIL HØSTEN!

 

 

 

 

 

 

 

"Mimringen" er en senior-dansegruppe (50 +) i Folkedanslaget.

Den ble startet av Tormod Lunde i 1995 som et tilbud til eldre dansere. Gruppen består nå av ca 20 dansere og møtes på BUL-huset ca. en gang i måneden. Nye dansere er velkomne.

BUL-huset er i underetasjen på Quality Hotel Saga. Inngang fra sjøsiden. Arbeidsutvalget for Mimringen består av Olaug Helø, Herlov Henriksen og Sigfrid Westerås.

Kontakperson Sigfrid Westerås, e-post Mimringen, telefon 91752188.
Instruktører: Sigfrid Westerås og Tor Helø (sangdans)

Mimringens øvinger våren 2020 starter onsdag 15. januar. Så har vi øving en onsdag i måneden (19/2, 4/3, 1/4 og 6/5) fra kl 19:30 - 21:30.