Pols i hverdagen

Dansegruppa Pols i hverdagen har vært et nytt tilbud for de med litt ekstra energi.

Har du et ønske om å bli bedre danser - og ikke er redd for å ta i, da er dette gruppa for deg.

Me prøver nå i 2018 å møtes cirka to tirsdager i måneden, av og til med instruktør. Det er plass for gode intitiativer/ideer, denne gruppa har flat struktur!

 

Gruppa har ei Facebook-side der det utveksles meldinger om når det blir danseøvinger:

https://www.facebook.com/groups/606160326060642/

For mer info ta kontakt med styret i Folkedanslaget - folkedans.bul.tromso@gmail.com