Pols i hverdagen

Dansegruppa POLS I HVERDAGEN skal være et tilbud for DE MED LITT EKSTRA ENERGI.

Har du et ønske om å bli en bedre danser, vil danse mer og ikke er redd for å ta i, da er dette gruppa for deg!

Her er det plass for gode intitiativer/ideer, gruppa har flat struktur!

Gruppa har ei Facebook-side der det utveksles meldinger om når det blir danseøvinger:

 

For mer info ta kontakt med Trine Aase (90780560) eller send en e-post til styret i Folkedanslaget