Pols i hverdagen

DET ER INGEN AKTIVITET I DENNE GRUPPEN 

HÅPER VI KAN STARTE OPP TIL HØSTEN, ETTER CORONA

 

 

 

 

 

 

Dansegruppa Pols i hverdagen har vært et nytt tilbud for de med litt ekstra energi.

Har du et ønske om å bli bedre danser - og ikke er redd for å ta i, da er dette gruppa for deg.

Me prøver nå i 2019 å møtes cirka to ganger i måneden, av og til med instruktør. Det er plass for gode intitiativer/ideer, denne gruppa har flat struktur!

 

Gruppa har ei Facebook-side der det utveksles meldinger om når det blir danseøvinger:

 

For mer info ta kontakt med Berit Bugjerde mob: 98889490 eller send en e-post til styret i Folkedanslaget