Styret

 

STYRET 2020

Leiar: Kjetil Helstad

E-post: kjethel@online.no   

Mob: 90911637

 

Styremedlem: Tove Leinslie

Styremedlem: Trine Aase

Styremedlem: Anne Kviteberg

Styremedlem: Veronika Lilleng

 

1.vara: Berit Bugjerde

2.vara: Ole Kristian Solheim

3. vara: Gunnhild Slettvold

 

Nettansvarleg: trine.aase@gmail.com