Styret

 

STYRET 2018

Leiar: Kjetil Helstad

E-post: kjethel@online.no   

Mob: 90911637

 

Styremedlem: Tove Leinslie

Styremedlem: Karen Lone

Styremedlem: Irene Dahl

Styremedlem: Veronika Lilleng

 

1.vara: Trine Aase

2.vara: Monica Slettvold

3. vara: Atle Melkild

 

Nettansvarleg: trine.aase@gmail.com