Fosshøgda, gårdsbruket i Målselv

Fosshøgda gård ligger et par kilometer fra Bardufoss flyplass. BUL overtok eiendommen den 1. juni 1950 for kr 49.900. Forrige eier var lærer Lars Jevningen. Motivasjonen var å kunne tilby en ferie­heim til medlemmene, samtidig som man ville bidra til kultivering av skog (planting av gran) og matproduksjon gjennom drift av jorda, husdyrhold, jakt og fiske. Det var aktiv planting av gran (og noe furu) det første ti-året. Gården hadde fram til 1966 egen gårdsstyrer og det har i brorparten av tida etter overtakelsen i 1950 bodd folk fast på gården. Melkeproduksjon (kyr) ble nedlagt i 1966, men fram til 1985 hadde de fortsatt høns for eggproduksjon.

Gården har fiske­rett i Målselvkulpen og i Barduelva, samt elgvall og meget gode muligheter for vedhogst. Dette er tilbud som BUL sine medlemmer benytter seg av. Andre, enkeltpersoner og lag, kan også leie overnatting på Fosshøgda.

Mer om Fosshøgda under hovedmenyen