Fra kaffistove til hotelldrift

Planer om kafedrift, og etter hvert hotelldrift, kom omtrent samtidig med etablering av laget. Man trengte møtelokaler og man trengte et økonomisk fundament. Det skulle imidlertid gjøres på en slik måte at det ikke førte til personlig vinning. Sogneprest Devold var klar i sin tale i Jubileumsskriftet fra 1939: «… i reglane for Kaffistova sette me som første paragrafen, at Kaffistova skulle vere sjølveigande, og at ingen fekk tene eitt øre på ho for seg sjølv. For det finst ikkje verre til, enn slik som mammonstråen svinar til og øydelgg dei beste hjartereinaset ting.» Overskuddsmidler kunne gis til gode formål, noe Trondarnes Folkehøgskole nøt godt av i mange år. Ifølge TUF sitt 50-årsskrift (1955) mottok denne folkehøgskolen til sammen ca 50.000 kr fra BUL i byggestønad og årlige driftstilskudd (1918-1948). Forretningsdrifta ble organisert som et Lottlag (L/L) med 14 aksjer. BUL eide to av disse, men kjøpte seg etter hvert opp og har hatt fullt eierskap siden 1981.

Det startet med Kaffistova som åpnet for servering i leide lokaler på Torget i 1916 (Andersonsgården), og et par tiår seinere (1934) åpnet BUL kafe i selveide lokaler. Kaffistove flyttet i 1946 et par hakk lenger sør i Storgata, der apotek Renen hadde holdt til. BUL leide 2. og 3. etasje og drev kafeen der til storbrannen i 1969. Drømmen om et eget hotell ble realisert i 1964. Hotellet ble utvidet i flere omganger 

Drømmen om et Saga Hotell Bondeheimen ble realisert på Richard Withs Plass i 1964. Det nye bygget hadde kafe Sagatun i andre etasje. Hotellet ble utvidet i flere omganger (stor utvidelse ferdig i 1969: Saga Hotell Bondeheimen med kafeen Grill­stova) og fremstår i dag som «Gullhotellet» på Richard Withs Plass. Hotellet har en franchise-avtale med Nordic Choice Hotels og bærer navnet Quality Hotel Saga.

Bildene under viser Renen-gården i Storgata hvor Kaffistova holdt til fra 1946 til 1969 (gården gikk med i den store bybrannen 14. mai 1969), og en oversikt over Tromsø sentrum med Backergården (kjøpt av BUL i 1934) som er den lille bygningen midt på bildet -  der Richard Withs plass er i dag. Der åpnet BUL kafe nr 2, kafe Sagatun som i dagspressen ble omtalt som «landsdelens mest moderne kafe». Backergården ble revet da planene om hotell ble realisert på tomta. 

          

 

«Lottlaget åt BUL» drev også matsalget på Lærerskolen i noen år (1953-1961) og det var forsøk med kafe på butikksenteret i Kroken på 70-tallet (1975-1976). I dag er det kun hotellet i Tromsø, samt et deleierskap i Finnsnes Hotell (fra 2003), som utgjør Forretningsdrifta.