Fra kaffistove til hotelldrift

Planer om kafedrift, og etter hvert hotelldrift, kom omtrent samtidig med etablering av laget. Man trengte møtelokaler og man trengte et økonomisk fundament. Det skulle imidlertid gjøres på en slik måte at det ikke førte til personlig vinning. Sogneprest Devold var klar i sin tale i Jubileumsskriftet fra 1939: «… i reglane for Kaffistova sette me som første paragrafen, at Kaffistova skulle vere sjølveigande, og at ingen fekk tene eitt øre på ho for seg sjølv. For det finst ikkje verre til, enn slik som mammonstråen svinar til og øydelgg dei beste hjartereinaset ting.» Overskuddsmidler kunne gis til gode formål, noe Trondarnes Folkehøgskole nøt godt av i mange år. Ifølge TUF sitt 50-årsskrift (1955) mottok denne folkehøgskolen til sammen ca 50.000 kr fra BUL i byggestønad og årlige driftstilskudd (1918-1948). Forretningsdrifta ble organisert som et Lottlag (L/L) med 14 aksjer. BUL eide to av disse, men kjøpte seg etter hvert opp og har hatt fullt eierskap siden 1981.

Det startet med Kaffistova som åpnet for servering i leide lokaler på Torget i Andersonsgården. Der ble det drevet kafe fra 1916 til 1946. Da flyttet kaffistova sin virksomhet et par hakk lenger sør i Storgata, der apotek Renen holdt til. BUL leide 2. og 3. etasje til bygningen som gikk med i den store bybrannen den 14. mai 1969. Parallelt med drift av Kaffistova åpnet BUL i 1934 en kafe i selveide lokaler da Backergården ble kjøpt (nå Richard Withs plass). Kafe Sagatun ble i dagspressen omtalt som «landsdelens mest moderne kafe»

Drømmen om et Saga Hotell Bondeheimen ble realisert på tomtene etter Backergården i 1964. Det nye bygget hadde kafe Sagatun i andre etasje. Hotellet ble utvidet i flere omganger (stor utvidelse ferdig i 1969, åpnet 9. mai: Saga Hotell Bondeheimen med kafeen Grill­stova) og fremstår i dag som «Gullhotellet» på Richard Withs Plass. Hotellet har en franchise-avtale med Nordic Choice Hotels og bærer navnet Quality Hotel Saga.

Forretningsdrifta i BUL, med det formelle navnet «Lottlaget åt BUL», drev også matsalget på Lærerskolen i noen år (1953-1961) og det var forsøk med kafe på butikksenteret i Kroken på 70-tallet (1975-1976). I dag er det kun hotellet i Tromsø, samt et deleierskap i Finnsnes Hotell (fra 2003), som utgjør Forretningsdrifta.

På bilde 1 ser vi Tromsø Torg med Kaffistova i Andersongården.

På bilde 2 ser vi skiltet til Kaffistova på veggen av Andersonsgården på torget. Bildet viser Storgata nordover mot Storgatbakken.

På bildet 3 ser vi skiltet til Kaffistova på Renen-gården i Storgata. Også her ser det ut til kafeen holdt til i andre etasje.

Bilde 4 viser Tromsø sentrum, ca år ... Backergården som BUL kjøpte i 1934 er den lille bygningen midt på bildet -  der Richard Withs plass er i dag. 

Bilde 5 Sagatun kafe på Richard Withs Plass.

Bilde 6 viser Sagatun kafe på Richard Withs Plass. Vi ser at statuen av Roald Amundsen er kommet opp og Televerksbygget. 

Bilde 7 viser det nye Saga hotell på Richard Withs Plass.

 

    BILDE 1. Foto: Mittet & Co. Fargelagt av Tom Skagen (2022)

    BILDE 2. Foto: Chr. Hansen, ca 1920.

     BILDE 3.  Ukjent fotograf og ukjent årstall. 

    BILDE 4.  Foto fra Perspektivet museum. Før 1940?

     BILDE 5.  Ukjent fotograf og årstall. 

    BILDE 6. Foto: Ingrid Hansen.

    BILDE 7.  Ukjent fotograf. Må være tatt etter 1969.