Fra kaffistove til moderne hotell

Innhold under bearbeidelse

 

Planer om kafedrift, og etter hvert hotelldrift, kom omtrent samtidig med etablering av laget. Man trengte møtelokaler og man trengte et økonomisk fundament. Det skulle imidlertid gjøres på en slik måte at det ikke førte til personlig vinning. Sogneprest Devold var klar i sin tale i Jubileumsskriftet fra 1939: «… i reglane for Kaffistova sette me som første paragrafen, at Kaffistova skulle vere sjølveigande, og at ingen fekk tene eitt øre på ho for seg sjølv. For det finst ikkje verre til, enn slik som mammonstråen svinar til og øydelgg dei beste hjartereinaset ting.» Overskuddsmidler kunne gis til gode formål, noe Trondarnes Folkehøgskole nøt godt av i mange år. Ifølge TUF si 50-årsskrift (1955) mottok denne folkehøgskolen til sammen ca 50.000 kr fra BUL, i byggestønad og årlige driftstilskudd, i perioden 1918-1948.

Forretningsdrifta ble organisert som et Lottlag (L/L) med 14 aksjer. BUL eide to av disse, men kjøpte seg etter hvert opp og har hatt fullt eierskap siden 1981. Det startet med Kaffistova som åpnet for servering i leide lokaler på Torget i 1916, og et par tiår seinere (1934) åpnet BUL kafe i selveide lokaler. Drømmen om et eget hotell ble realisert i 1964. Hotellet ble utvidet i flere omganger og fremstår i dag som «Gullhotellet» på Richard Withs Plass, eller mer korrekt, «Quality Hotel Saga». BUL har siden 2003 hatt eierskap i Finnsnes hotell.

 

Laget har hatt kafédrift sidan 1917 og drive Quality Hotel Saga sidan 1969, med sikte på å skaffe pengar til lagsdrifta