Friidrettsstyret

Styret 2022 (valgt på årsmøtet 11. mai 2022)

Møtereferater   Styret 2021 Navn
    Leder Anett Kristin Larsen  tlf 95803933
    Nestleder Mats Lundin
    Kasserer  Karianne Olsen
    Medlem Eivind Øygard Fosse
    Medlem Kjell H. Halvorsen
    Medlem  Aurora Fremnesvik
    Varamedlem Kjell Johnny Lekang
    Varamedlem Arne Elvegård
    Varamedlem Stian Simonsen

 

Styret og møter 2016

Møtereferater   Styret 2016 Navn
Styremøte 11.08.2016   Leder Ole Jørgen Ørjavik
Styremøte 10.06.2016   Nestleder Helge K. Pettersen
Styremøte 10.05.2016   Kasserer Edgar Nøkland
Styremøte 13.04.2016   Medlem Elias Lynum Ringkjøb
Styremøte 16.02.2016   Medlem Jan Schjetlein
    Medlem Solveig Lundin
    Medlem Ellen H Skaaraas
    Medlem Ulf Grødahl

 

Styret og møter 2015

Møtereferater   Styret 2015 Navn
Styremøte 08.10.2015   Leder Ole Jørgen Ørjavik
Styremøte 02.06.2015   Nestleder Helge K. Pettersen
Styremøte 05.05.2015   Kasserer Helene W. Mortensen
Styremøte 12.03.2015   Medlem Malene Trane
Styremøte 20.01.2015   Medlem Jan Schjetlein
    1. vara Edgar Nøkland
    2. vara Sara Engstad

 

Styret og møter 2014

Møtereferater   Styret 2014 Navn
Fra styret  09.12.14   Leder Bjørn Erik Eliassen
Fra styret  04.11.14   Nestleder Ole Jørgen Ørjavik
Fra styret  14.10.14   Kasserer Bente Evjemo
Fra styret  02.09.14   Medlem Odd Gunnar Wikmark
Fra styret  10.06.14   Medlem Helene Wang Mortensen
Fra styret  30.04.14   Medlem Malene Trane
Fra styret  01.04.14   1. Vara Kari Nerdrum Tangen
Åpent medlemsmøte  16.02.14   2. Vara Sara Engstad
Fra styret  04.02.14      
Fra styret  21.01.14      

 

2013:

Årsmelding 2013
Fra styret 10.12.13
Fra styret 26.11.13
Fra styret 22.10.13
Fra styret 24.09.13
Fra styret 20.08.13
Fra styret 11.06.13
Fra styret 14.05.13
Fra styret 16.04.13
Fra styret 12.03.13
Fra styret 15.01.13