Om Friidrettsgruppene

Friidrettsgruppa i BUL Tromsø har for tiden 4 aktive undergrupper med til sammen ca. 120 utøvere. 

På noen av gruppene må du regne med litt ventetid før du får plass. For å komme inn i køen, må du registrere din interesse på dette skjemaet . 

Gruppene trener 1-6 ganger i uka. Tromsøhallen på mandager (16.30 -19.00), samt onsdager og fredager (16.30 -18.30). Omtrent samme tider når Valhall brukes i sommerhalvåret.

Treningstider for hver gruppe er angitt på gruppenes sider.

 
Undergrupper Alder (ca) Trenere

Foreldrekontakter

Rekruttgruppe 6-10 Aurora Fremnesvik, Victoria Vesth, Vega Drangfelt

Samuel Kutter   

Gøril Johnsen       

Barnegrup 11-12

Anna Ørjavik, Karoline Albrigtsen,

Aurelia Fremnesvik

Anett Larsen
Ungdomsgruppa 12-14

Espen Tangen, Bjørn Tore Lysnes, S

heila Hennock

Eirin Hansen
Juniorgruppa 14 + Fredrik G Haraldstad, Stig Fremnesvik  
Mellom/Langdistanse-gruppa 14 + (sovende gruppe)  
Sprintgruppa 15 + (sovende gruppe)  
FIFA Friidrett for alle  

Ivar E. Schjetlein, Marte Uteng Amundsen,

Mathilde Ulriksen.

Ulf Grødahl

 

 

Utøver må være medlem i BUL Tromsø
Friidrettsgruppa er en del av Idrettslaget i BUL Tromsø, som igjen er medlem av Norges idrettsforbund. Idrettslaget er ett av flere lag i BUL Tromsø.Innmeldingsskjema finnes her.

Medlemskontingent for BUL Tromsø er kr 200 og for medlemskap i Idrettslaget kr 50. Altså kr 250 tilsammen. For spørsmål, send epost til lagskontoret@bul-tromso.no.

Treningsavgift for aktive utøvere: Rekrutt kr 400, Barne- og ungdomsgruppa kr 700, Junior og Sprint kr 800. Kreves inn 2 ganger i året.

Lisens: Fra og med det året utøver fyller 13 er lisens obligatorisk for deltagelse i alle friidrettsarrangement. Helårslisensen inkluderer forsikring. Mer informasjon på www.friidrett.no. Forsikringspremie for utøvere under 13 år dekkes av Norges Idrettsforbund.

Deltagelse på stevner: Klubbens egne seriestevner arrangeres i Tromsøhallen eller på Valhall ca 1 gang i måneden (mandager eller onsdager). Åpne for alle og gratis for klubbens utøvere. For deltagelse på stevner regionalt og nasjonalt betaler klubben startavgift. Utøver sørger selv for å melde seg på, og eventuelt av, stevner via MIN IDRETT. Se instruksjonsvideo om hvordan korrekt påmelding til arrangement gjøres (siste del med kredittkortbetaling er som regel ikke aktuelt for våre stevner). NB: Kostnader knyttet til etteranmelding eller «ikke møtt» dekkes av utøver.

For deltagelse på løp utenfor bane dekkes startavgift for utøvere som er aktivt med i klubbens mellom- og langdistansemiljø. Avgiften dekkes i henhold til pris for «tidlig påmelding».

Bekledning på stevner. De yngste utøverne bruker klubbens T-skjorte (med sponsormerker). Fra ca 14 år brukes singlet/topp + tights. Sponsormerket bekledning skal brukes under alle stevner hvor utøver representerer BUL Tromsø. Også på trening i regi av klubben, treningsstudio inkludert.

Hvilke goder som følger med medlemskap i BUL Tromsø: Invitasjon til alle lagets aktiviteter og tilstelninger. Billig leie av festsal/BUL-Huset og Fosshøgda gård i Målselv. Invitasjon til alle kurs og tilstelninger i regi av BUL Tromsø og lagets magasin BUL-posten fritt tilsendt 1-2 ganger i året.

Hva forventer friidrettgruppa av deg som utøver eller forelder?

  • Si ”Ja!” når du blir spurt om å gjøre dugnad for klubben. Innsats fra foreldre og utøvere er nødvendig for å arrangere stevner og mesterskap, samt Friidrettens dag og Barnekarusellen. Vi har også inntektsbringende dugnader: MSM/Mørketidsløpet rundt nyttår og Døgnvillfestivalen i august
  • Hold deg à jour med hva som skjer i klubben via nettsiden. Bruk den aktivt selv.
  • Betal treningsavgift i rett tid og hold foreldre¬kontakter à jour mht telefonnummer og epostadresser.

Foreldrekontaktene (oppmenn) har ansvar for informasjonsflyt mellom trenere, utøvere, foreldre og styret, samt opptak av nye utøvere. 

Kurs. Eldre utøvere og foreldre til utøverne oppfordres til å bli med på dommerkurs, trenerkurs, etc. Utgifter dekkes såfremt økonomien er god.

BondeUngdomsLaget er en såkalt ”frilynt” ungdomsorganisasjon hvor slagord som ”En sund sjel i et sundt legeme” står sterkt. Ditt medlemskap gir direkte innflytelse for deg, samtidig som det utløser penger til fellesskapet.  Økonomisk støtte fra Tromsø Idrettsråd beregnes ut fra antall medlemmer. Det samme gjelder støtten som klubben får internt i BUL Tromsø. 

Styret. Friidrettsgruppa sitt styre velges av årsmøtet i Idrettslaget. Årsmøtet avholdes i januar/februar. Stemmegivning forutsetter medlemskap i BUL Tromsø. 

Til slutt: Vi håper du vil oppleve BUL Tromsø som et godt og utviklende miljø.

Med vennlig hilsen
styret i BUL Tromsø Friidrett

 

Postadresse: P.B. 43, 9251 Tromsø
Klubblokaler: BUL-Huset, Hotell SAGA. Inngang fra sjøsida.
Kontonummer: 4750 27 70922