IL i BUL Tromsø har fokus på antidoping

Styret ønsker å informere våre medlemmer om viktigheten av å sette seg inn i og deretter følge de råd og veiledninger som er gitt av Antidoping Norge.

Denne informasjonen gjelder alle, men først og fremst våre utøvere fra og med 15-års klassen, deres foresatte og involverte trenere/foreldrekontakter.

Formålet med å gå ut med dette nå er å markere klubbens klare holdning mot doping samt forebygge at våre utøvere havner i uønskede situasjoner.

  

 

Klubbens policy er formulert slik: 

"Klubben tar avstand fra all bruk av doping, og vil fokusere på forebygging gjennom bevist holdning, opplæring av utøvere og ressurspersoner samt være sertifisert som RENT IDRETTSLAG. 

Ved påvist dopingbruk vil utøveren umiddelbart bli fulgt opp av støtteapparatet"

 

Grunnopplæring:

Alle utøvere som er i 15-årsklassen eller eldre, og deres trenere og foreldrekontakter, gjennomfører e-læringskurset REN UTØVER - http://www.renutover.no/

 

Når kurset er fullført registreres dette her:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduPuxhE1qps1QKswZqfhKiNo952apwYz17PU7yrJMScMRcvw/viewform

   

Mer info:

http://antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/

 

Styret i IL i BUL Tromsø