Valhall Stadion

Valhall stadion er vår utearena. Så fort snøen går i mai flyttes trening og seriestevner dit. Valhall ligger østvendt med utsikt mot Tinden og alt det andre vakre rundt byen. Valhall eies og vedlikeholdes av Tromsø kommune.

Valhall har en lang historie og var etterlengtet da den endelig stod ferdig i 1920. "Tænke sig til at Tromsø, stiftsbyen, ikke har en eneste idrætsplass". På sommeren samlet den fotballspillere og friidrettsfolk, mens den på vinteren ble tilpasset skøyteløpernes behov. Det var først etter 2. verdenskrig at banen fikk sitt flotte navn.

Helt frem til slutten av 60-tallet var det grus og løpebaner på Valhalla. Daværende formann i friidrettskretsen Asbjørn Stenvoll uttalte i Nordlys (03.05.1969): ”Tromsø har ikke en eneste konkurransebane for friidretten”. Dermed var arbeidet med å få frem en bedre friidrettsarena i gang.

I 1972 ble det endelig lagt gummiasfaltdekke på Valhalla. BUL-Tromsø arrangerte NNM dette året og løpebanene var ferdig merket en halv time før start!

Gummiasfalt slites og banen trengte igjen opprusting. I 1980 tok friidrettsgruppa initiativ overfor kommunen for å få nytt banedekke. Intet skjedde før i 1984. Nytt dekke ble planlagt og kostnadsberegnet til kr 1.8 mill. Friidrettsgruppa i BUL garanterte for et mindre beløp i form av dugnadsarbeid. Da anlegget stod klart i 1985 hadde medlemmer av friidrettsgruppa lagt ned ca 2.500 dugnadstimer.

Foto: Johnni Håndstad borer på Valhall

På ny ble det dramatikk omkring ferdigstilling. De tyske baneleggerne hadde lovet å ha banen klar til 10. juli. I ”god tid” før B-NM som skulle arrangeres 18-20. juli. Men det ble forsinkelser, noe en sein vår fikk skylda for. Først den 23. august 1985 kunne BUL-Tromsø ønske velkommen til B-NM og et flunkende nytt Spurtandekke på Valhalla.

Sommeren 1986 var Valhalla igjen i rampelyset. Avisa Tromsø skrev: ”Elendig vedlikehold. Valhalla forfaller!” Siden den gang har det kommet tartandekke på løpebanene. Men vedlikeholdet er vel så som så.

Foto: Arild Wæraas

Flere historiske detaljer om Valhall finner du her. Dette er en artikkel på nettstedet Digitalt fortalt, hvor Valhall omtales som et kulturminne i Tromsø.


Kilde: Bondeungdomslaget i Tromsø, 75 års jubileumsskrift 1914-1989. Ingebrigt Myrvoll.