Historikk

Førsteutgaven kom samme år som BUL Tromsø ble etablert, altså i 1914. Betzy Johnsen var pådriver og «bladstyrar», og medlemsbladet fikk navnet «Aareelden». Bladet var håndskrevet og ble delt ut til de som kom på møtene. Med tida har bladet har skiftet karakter, form og format, og det har også vært perioder med få utgivelser - særlig fra midt på 30-tallet. En ny giv kom i 1967 med «BUL-Posten». Den ble produsert i A4-format og mangfoldiggjort på sprit­duplikator. I 1970 gikk man over til et mer hendig format (A5) og bladet ble trykket.

BUL-Posten har hatt mange gode redaktører, men kun en god illustratør; Leidulf Olsrud. Han gav liv til BUL-Posten og mangt et foredrag på 80/90-tallet