Om Husflidslaget

Husflidslaget i BUL skal ta vare på husflidstradisjoner og handverktradisjoner, spesielt fra Nord Norge. Husflidslaget skal også fremme nytt handverk og være en miljøskapende faktor i BUL. Kurs og temakvelder er tilgjengelige for alle aldersgrupper, både for BULs medlemmer og andre.