Idrettslaget

Fellesbilde for friidrett og orientering

Årshjul - eksempel

Bildet viser eks på årshjul slik det kan illustreres etter mal fra Idrettsforbundet.

Siste nytt

Styret i idrettslaget
23.10.2017
Medlemmene i styret i Idrettslaget, med unntak av leder, sitter av praktiske grunner også i styret i hhv O-gruppa og Friidrettsgruppa.
Illustrasjon klubbutvikling
16.10.2017
Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon. Idrettslaget i BUL...
Infobrev fra ny leder - mai 2017
16.10.2017
Informasjonsbrev som ble sendt på e-post til medlemmene i Idrettslaget i mai 2017
Eksempel på årshjul (uten alle aktiviteter)
16.10.2017
Bildet viser eks på årshjul slik det kan illustreres etter mal fra Idrettsforbundet. Årshjulet skal være levende og oppdateres ettersom aktiviteter "...