Idrettslaget

Fellesbilde for friidrett og orientering

Årshjul - eksempel

Bildet viser eks på årshjul slik det kan illustreres etter mal fra Idrettsforbundet.

Siste nytt

20.04.2018
IL i BUL Tromsø, friidrett, har gleden av å invitere til Tromsølekene 9.-10. juni 2018 på Valhall stadion. Se detaljer i invitasjon. Seineste...
29.01.2018
Idrettslaget i BUL Tromsø friidrett har gleden av å invitere til Tromsølekene inne 10.-11. februar 2018. I år er vi også en del av Friidrett Grand...
Kopi av invitasjon sendt på e-post til alle medlemmer
20.01.2018
IL BUL Tromsø og Friidrettsforbundet inviterer til oppfølgingsmøte etter klubbutviklingsdag. Søndag 21. januar 2018 kl 10-17 på BUL-huset. Program...
20.01.2018
Årsmøtet for IL BUL-Tromsø er berammet til MANDAG 19. februar kl 20.00 og finner sted på Quality Hotell Saga. Sakliste sammen med øvrige...
Styret i idrettslaget
23.10.2017
Medlemmene i styret i Idrettslaget, med unntak av leder, sitter av praktiske grunner også i styret i hhv O-gruppa og Friidrettsgruppa.
Illustrasjon klubbutvikling
16.10.2017
Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon. Idrettslaget i BUL...
Infobrev fra ny leder - mai 2017
16.10.2017
Informasjonsbrev som ble sendt på e-post til medlemmene i Idrettslaget i mai 2017
Eksempel på årshjul (uten alle aktiviteter)
16.10.2017
Bildet viser eks på årshjul slik det kan illustreres etter mal fra Idrettsforbundet. Årshjulet skal være levende og oppdateres ettersom aktiviteter "...