Idrettslaget

Idrettslaget i BUL Tromsø har aktivitet innen friidrett og orientering. Vi har erfarne trenere og et godt miljø. Her kan du lære, mestre og formidle!

Er du usikker på hva du (eller ditt barn) skal velge og ønsker å teste ut tilbudet vårt? Meld deg som interessert ved å fylle ut dette skjemaet (gjelder både friidrett og orientering). Da hjelper du oss å organisere eventuelle ventelister og planlegge treningsgrupper etc. Informasjonen du oppgir benyttes KUN av medlemsansvarlig i BUL Tromsø, i samarbeid med trenere/foreldrekontakt. Alle data slettes når de ikke lenger er relevante eller på oppfordring fra deg.

Idrettslaget i BUL er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) og særforbundene Norges Orienteringsforbund og Norges Friidrettsforbund.

I NIF sine registre - som f.eks. MInIdrett - er lagets navn forkortet til IL BUL Tromsø

 

Siste nytt

20.01.2018
Årsmøtet for IL BUL-Tromsø er berammet til MANDAG 19. februar kl 20.00 og finner sted på Quality Hotell Saga. Sakliste sammen med øvrige...
Styret i idrettslaget
23.10.2017
Medlemmene i styret i Idrettslaget, med unntak av leder, sitter av praktiske grunner også i styret i hhv O-gruppa og Friidrettsgruppa.
Illustrasjon klubbutvikling
16.10.2017
Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon. Idrettslaget i BUL...
Infobrev fra ny leder - mai 2017
16.10.2017
Informasjonsbrev som ble sendt på e-post til medlemmene i Idrettslaget i mai 2017
Eksempel på årshjul (uten alle aktiviteter)
16.10.2017
Bildet viser eks på årshjul slik det kan illustreres etter mal fra Idrettsforbundet. Årshjulet skal være levende og oppdateres ettersom aktiviteter "...