Leiepriser

 

Medlem

Ikke medlem

Hele huset fredag eller dag før helligdag

Kr. 3.000,-

Kr. 6.500,-

Hele huset hel helg

Kr. 5.000,-

Kr. 9.000,-

Hele huset andre dager

Pr time

Kr. 1.500,-

 

Kr. 3.000,-

Kr. 1.000,-

Møterom andre dager

Pr time

Etter avtale

 

Kr. 500,-

Kr. 200,-

Kun salen andre dager

Leie 2 timer

Per påbegynt time etter dette

 

Kr 500,-

Kr 100,-

 

Kr. 900,-

Kr. 200,-

Leieprisen inkluderer vask av gulv i lokalene etter bruk. Depositum kr: 1.500,- betales ved bestilling til konto: 4700 20 93231

NB: Huset er ikke reservert før depositum er betalt!

For å oppnå medlemspris må man ha vært medlem i minst to år regnet fra den dagen lokalene reserveres.

Medlemspris gjelder kun leie for privat arrangement.