Årshjulet - planlagte aktiviteter i friidrett og orientering

  • Eksempel på årshjul (uten alle aktiviteter)

Bildet viser eks på årshjul slik det kan illustreres etter mal fra Idrettsforbundet.

Årshjulet skal være levende og oppdateres ettersom aktiviteter "kommer og går". Det er styrets ansvar å oppdatere årshjulet når det er nødvendig.

Årshjulet er viktig for å gi medlemmene en god oversikt over viktige aktiviteter i løpet av året. Det sier også noe om hvilke ressurser det er behov for, inkludert de aktiviteter der det vil være aktuelt å stille på dugnad.