Årsmøte 2020 er gjennomført.

Torsdag 18. februar ble årsmøtetfor  2020 avholdt. Vi annonserte det som et møte på TEAMS, men ved at det var få påmeldte, valgte vi å la deltagerene bestemme selv om oppmøteform. Det endte med at styret var fysisk i BUL salen mens vi hadde en deltager på TEAMS. Det var vel litt skuffende deltagelse i år, men årsmøte er avholdt og nytt styre er valgt.

Styret i Folkedanslaget består i år av :

Leder Kjetil Helstad.

Styremedlemmer er Tove Leinslie, Anne Kviteberg, Veronika Lilleng og Trine Aase.

Varamedlemmer er Ole Kristian S. Lensegrav, Susanne Hebnes og Gunhild Slettmo