Årsmøte i BUL 6. mars 2018 kl.18.00. Frist for å sende inn saker er 1. februar.