Årsmøte IL BUL Tromsø

 

Nå er det årsmøtetider!

Årsmøtet for IL BUL-Tromsø er berammet til tirsdag 21. februar 19.00 og finner sted BUL-huset/Saga Hotell.

Sakliste sammen med øvrige årsmøtepapirer offentliggjøres 14. februar og fås ved henvendelse BUL-kontoret eller på årsmøtet.

 

Orienteringsgruppen og friidrettsgruppen vil ha forberedende møter , medlemsmøter, på BUL-huset klokka 1800 samme dag som årsmøtet.

Der er det anledning til å ta opp saker som ikke angår idrettslaget som helhet.

 

Valg av medlemmer til IL-styret og gruppestyrene foregår på samlet årsmøte.

 

NB! Forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 7. februar.

 

For styret i IL BUL-Tromsø

Kari Nerdrum Tangen (sign.)