Årsmøtene 2021 - oppdatert 4. mars

Koronaen gjør det vanskelig å få gjennomført årsmøtene på vanlig måte, altså med fysisk oppmøte. Digitale møter og utsettelser vurderes. Status pr. 4. mars: 

  • Folkedanslaget har gjennomført sitt årsmøte som digitalt møte den 18. februar.  
  • Idrettslaget utsetter sitt årsmøte (planlagt 17. februar). Hvis smitte-situasjonen ikke bedrer seg, vil det bli avholdt et digital årsmøte innen 15. juni
  • Årsmøtet for alle i BUL Tromsø utsettes (planlagt 9. mars). Håper å få til et fysisk møte da viktige saker skal behandles. Avventer koronarestriksjoner og vaksiner slik at flest mulig kan delta. Nytt tidspunkt vil bli annonsert minst 3 uker før ny dato. 

I forkant av årsmøtene er det vanlig at Rådet samles for å gå gjennom regnskaper, etc. I år har Rådet bedt om kommentarer og spørsmål pr. epost. Frist var satt til 22. februar.