Årsmøtene 2021 - oppdatert 7. juni

Koronaen gjør det vanskelig å få gjennomført årsmøtene på vanlig måte, altså med fysisk oppmøte. Digitale møter og utsettelser vurderes. Status pr. 7. juni: 

  • Folkedanslaget gjennomførte sitt årsmøte som digitalt møte den 18. februar.  
  • Idrettslaget gjennomførte sitt årsmøte på ordinær måte den 2. juni.
  • Årsmøtet for alle i BUL Tromsø utsettes til over sommeren. Da håper vi å kunne avholde et ordinært, fysisk møte. Tidspunkt vil bli annonsert minst 3 uker før fastsatt møtedato. 

I forkant av årsmøtene er det vanlig at Rådet samles for å gå gjennom regnskaper, etc. I år har Rådet bedt om kommentarer og spørsmål pr. epost. Frist var satt til 22. februar.