Årsmøtene 2023

Datoer for årsmøtene er fastsatt: 

Idrettslaget: Planlagt 22. februar, men utsatt. Nytt tidspunkt vil bli publisert.

Folkedanslaget 23. februar. Gjennomført.

BUL Tromsø 29. mars. 

 

Mer informasjon sendes til medlemmene.