Årsmøtet 2017

Torsdag 22. februar ble det avholdt årsmøte i Folkedanslaget.

Kjetil Helstad ble gjennvalgt som leder. 

Resten av styre består nå av Tove Leinslie, Karen Lone, Veronika Lilleng og Irene Dahl.

Se forvøvrig STYRET 2018