Aktivitet i Husflidslaget legges på is

Styret for 2019 tok ikke gjenvalg og det lyktes heller ikke valgnemda for Årsmøtet 2020 å finne andre kandidater for vervene. Husflidslagets aktiviter legges derfor på is inntil videre.