BUL-Huset, ei corona-fri sone!

Vi er med på dugnaden for å hold coronaen i sjakk!

Aktiviteter i regi av BUL - med tilhold i BUL-Huset - gjennomføres som normalt. Selvsagt innafor gjeldende smittevernregler. Det innebærer blant annet at vi fører lister over de som er tilstede. Lagssekretær tar hånd om dem for eventuell smittesporing.