Det er klart for tur-orientering

Snøen har smelta i lavlandet og O-gruppa har satt ut 50 poster i følgende områder: Nord-Tromsøya, Ramfjordmoen, Movika, Skittenelv og Kaldfjorden.

Se https://turorientering.no/bul/ for mer informasjon. Her laster du ned kart og registrerer funn av poster. Kartene koster kr 75 pr stk.

GOD TUR!