Dugnad på Fosshøgda mai/juni 2018

 

Hei alle medlemmer,

 

Fosshøgdastyret oppfordrer medlemmer av Bul å stille på dugnad på Fosshøgda en (eller fleire) av følgende tre helger 26-27. mai, 9-10.juni, alternativt 16-17.juni.

Hovedhuset skal males, i tillegg skal det ryddes på gården, båter skal til kulpen og til Barduelva, gapahuk skal vøles, div reparasjoner på hovedhus og fjøs, kapping/kløyving/ stabling av ved, mm.

Du melder fra til lagskontoret hvilken økt du stiller på. Der får du også informasjon om innkvartering og forpleining.

 

Fiskere/ jegere/ brukere av gården oppfordres spesielt til å stille på dugnad!

 

Håper du kommer – vel møtt!

 

Mvh

Styret i Fosshøgda