Ekstraordinært årsmøte 2. november

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i BUL Tromsø tirsdag 2. november kl 19.00. 

Sted: salen på BUL-Huset

 

Eneste sak: Behandling av anke over eksklusjonsvedtak,. Denne saken var oppe på det ordinære årsmøtet, men må behandles på nytt da avstemmiongen endte med like stemmer for og mot. En kort introduksjon til saken finner du i årsmøtepapirene.

 

Styret ønsker alle velkommen!