Foreldre- og utøvermøte friidrettsgruppa 15. september

Til foresatte for alle grupper og utøvere fra Juniorgruppa og opp:

Innkalling til foreldre- og utøvermøte for friidrettsgruppa i BUL Tromsø

Tid: Torsdag 15.september 2016, kl.19.00
Sted: Konferansesal på Saga Hotell

Bakgrunn for møtet:

Friidrettsgruppa i BUL Tromsø har 5 undergrupper med til sammen ca. 120 utøvere:

  •  2 rekruttgrupper (i Tromsøhallen og på Solneset skole). Her er det venteliste for å kunne delta.
  •  Barne- og ungdomsgruppa
  •  Juniorgruppa
  •  Sprintgruppa
  •  FIFA-gruppa

Den 6. gruppa; Mellom- og langdistanse (fra 13 år), er et ekstra tilbud på tvers av gruppene.

Gruppene trener 1-6 ganger i uka. Tromsøhallen på mandager (16.30 -19.00), samt onsdager og fredager (16.30 -18.30). Omtrent samme tider når Valhall brukes i sommerhalvåret.

Å tilrettelegge for så mange utøvere krever stor aktivitet av foresatte. Det er foreldre/foresatte som er trenere, foreldrekontakter, dommere på stevner, sitter i arrangementskomiteen, sitter i styret i friidrettsgruppa og BUL idrettslag, jobber dugnad på MSM/Mørketidsløpet/seriestevner/Tromsølekene/Idrettsskole om sommeren/ulike markeringer, kjøring, kakebakere m.m.

Utøverne selv oppfordres til å delta på dugnad der de kan, og ta ulike kurs for å delta som trenere, dommere og aktivitetsledere.

Jo flere voksne som deltar aktivt, jo færre arbeidsoppgaver blir det på den enkelte. De unge har det trivelig sammen, og det har vi voksne også Det er en del organisering og timer som skal til for at «hverdagen» i friidrettsgruppa skal klare å gå rundt. Vi ønsker å utvikle klubben videre med gode friidrettstilbud i form av gode treningsrammer, stevner og arrangement/dugnader og ønsker derfor at så mange som mulig stiller opp på møtet Vi trenger ja-ånd, engasjement og gode løsninger.

Det blir enkel bevertning, og derfor må du/dere gi beskjed om hvor mange som kommer: mail: lagskontoret@bul-tromso.no eller SMS 901 60 012

Saksliste:

  1. Velkommen og generell informasjon: -presentasjon av styret -presentasjon av gruppene med foreldrekontakter og trenere Hjemmeside og FB. Hvordan foregår informasjonsflyten mellom de ulike partene?
  2. Kort om økonomi og ny hall.
  3. Forventninger til foresatte og utøvere. Hvilke arbeidsoppgaver har de ulike rollene (foreldrekontakt, styremedlemmer, arrangementskomite, osv)?
  4. Medlemsfordeler for BUL-medlemmer
  5. Eventuelt

Dersom det er spørsmål til sakslista, eller saker dere ønsker tatt opp under eventuelt, ta kontakt med Ellen H Skaaraas, mob 99251156.

Vel møtt !!

På vegne av styret,

Ellen H Skaaraas