Friidrettens dag LØRDAG 2. OKTOBER - trenger hjelpere!

 

Friidrettens dag er et årlig arrangement i regi av friidrettsgruppa. Lørdag 2. oktober fra kl 12 til 14.

Vi inviterer barn og foreldre til uhøytidelige konkourranser i Tromsøhallen.  Alle får prøve seg på løp og kast og hopp, med våre unge utøvere som rettledere. 

Deltagelsen har variert, men vi "risikerer" at 150 unger med foreldre og søsken dukker opp!

Da trenger vi godt mannskap for å ta i mot dem, lede dem inn i hallen og etterhvert dele ut medlajer - etc. etc. Og ikke minst, rigge opp og rydde på plass det vi trenger av bord, stoler og apparater ute i hallen. Kafe skal også på plass! 

 

Vi trenger hjelp i tidsrommet 10-15.  Meld deg til tjeneste til Kari, kari.nerdrum.tangen@online.no