Fritidskortet kan brukes i BUL Tromsø

Fritidskortet er et velferdstilbud for barn og unge i Tromsø, og aktiviteter i BUL er inkludert i denne ordningen.

Kortet kan brukes til å få refundert utgifter til årskontingent, treningsagift, etc. Se hjemmesidene til Tromsø kommune, under Støtte til kultur og fritid, for mer informasjon.