INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 I IL BUL-TROMSØ

Årsmøtet for IL BUL-Tromsø er berammet til MANDAG 19. februar kl 20.00 og finner sted på Quality Hotell Saga.

Sakliste sammen med øvrige årsmøtepapirer offentliggjøres 12. februar og fås ved henvendelse til BUL-kontoret eller på årsmøtet.

Orienteringsgruppen og Friidrettsgruppen vil ha forberedende møter på BUL-huset klokken 18.30 samme dag som årsmøtet.

Valg på medlemmer av IL-styret og gruppestyrene foregår på samlet årsmøte.

 

NB! Forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest mandag 5. februar.

 

For styret i IL BUL-Tromsø

 

Alf K Arntzen

Styreleder