Invitasjon til klubbutviklingsdag - søndag 21. februar 2018

  • Kopi av invitasjon sendt på e-post til alle medlemmer

IL BUL Tromsø og Friidrettsforbundet inviterer til oppfølgingsmøte etter klubbutviklingsdag.

Søndag 21. januar 2018 kl 10-17 på BUL-huset.

Program for dagen:

2 økter – lunsj kl 12 – 13

• Kort oppsummering og gjennomgang av rapport fra forrige samling (29.10.17).
• Utarbeide en virksomhetsplan hvor vi definerer roller og ansvar, innsatsområder, og virkemidler etc. – jobber med årshjulet
• Utarbeide handlingsplaner.
• Rekruttering og frivillig innsats (dugnad)