Klubbutviklingsdag - søndag 29 oktober kl 10 - 17

  • Illustrasjon klubbutvikling

Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon.

Idrettslaget i BUL Tromsø skal arrangere en dag der vi jobber med klubbutvikling - og alle ledere, trenere, foreldrekontakter og andre som har/har hatt ulike roller i klubben er invitert til å delta.

Søndag 29 oktober gjennomfører vi 2 økter a 4 timer, med oppstart kl 10. Det serveres lunsj og kaffe underveis.

Vegard Henriksen, klubbutvikler fra NFIF, vil bistå oss med kompetanse og erfaring der bl.a. følgende er tema:

  • Se på visjon, verdier og virksomhetsidé for klubben (her er det noen føringer ettersom vi ligger under et hovedlag)
  • Utarbeide en virksomhetsplan hvor vi definerer hovedmål, innsatsområder, delmål, virkemidler etc.
  • Utarbeide handlingsplaner

Etter at vi er ferdig er alle invitert til felles middag på BUL-huset kl 18.