O-gruppa inviterer til SKI-TUR-ORIENTERING

I år tilbyr O-gruppa igjen ski-orientering!  Postene er satt ut og henger ute frem til mai (eller til snøen går).

Vi har 30 poster fordelt på 3 kart: Slåttnes, Hermannsåsen (Finnvikdalen) og Nord-Tromsøya. Turene er lettgåtte på ski og passer for folk i alle aldre.

Se https://turorientering.no/bul/ for mer informasjon. Her laster du ned kart og registrerer funn av poster. Kartene koster kr 50 pr stk.

GOD skitur!