Spellmannslaget Vinter/vår 2015

Øvingstider vinter/vår 2015

  • Feleøving   tirsdager  kl. 20.00-22.00.     Leder Einar Fosse.
  • Samspilløving med torader /andre instrumenter :  annen hver tirsdag
  • Torader      torsdager  kl. 19.00-20.00. Leder Anne Kviteberg
  • Kl. 20.00 - 22.00: Dansespilling