Styret i Folkedanslaget 2019

 

Kjetil Hellstad ble gjennvalgt som leder. 

Irene Dahl og Tove Leinslie ble gjennvalgt for to nye år og Trine Aase (1 år) ble valgt inn i stedet for Karen Lone som har flyttet.

Se STYRET for hele sammenstningen av styret 2019.