Styret i Hovedlaget 2019

Leder: Kari Nerdrum Tangen

Nestleder: Sidsel Lilleng

Medlem: Solveig Lundin

Medlem: Bente Evjemo

Medlem: Monica Slettvold (flyttet fra byen i perioden)

Medlem:  Thor Arne Hangstad (inn som fast medlem for Monica)

Varamedlem: Arntraut Gøtsch