Våravsluttning i Skulsfjorden

I år som mange tidligere år fikk vi holde avslutningen på brygga i Skulsfjorden.

I år valgte vi å avslutte semesteret på en fredag (31/5), slik at de som ville spille og danse utover kvelden kunne det. Folkedanslaget stod for grillmat og drikke til alle, som takk for god innsats på dugnader gjennom semesteret (instruksjon, styrearbeid og deltagelse på Cruisbåtdansingen). Kurt hadde fyrt opp begge grillene, så alle koste seg med grilling ute på brygga. Men det varte ikke så lenge, så kom det kjente slåtter fra oppe på bryggeloftet...dansen var i gang.

Tusen takk til dere som eier brygga (Lillian, Hanne og Øyvind) for at vi nok en gang kunne avlutte ute hos dere!