Historikk

Idrettslaget i BUL ble stiftet den 11. januar i 1966. Det var særlig BUL-medlemmer med tilknytning til Lærerskolen i byen som ivret for å få et idrettslag på beina, Blant de ivrigste var Einar Stenersen og Asbjørn Stenvold. Det ble allrede da bestemt å satse på friidrett og orientering. Andre klubber i byen som drev med friidrett fikk konkurranse, og det skulle vise seg at den nye klubben trakk til seg flinke utøvere.   

Både inne friidrett og orientering har idrettslaget båret fram utøvere på nasjonalt og endog internasjonalt format, og har arrangert stevner og mesterskap på nasjonalt nivå.

Med­lemmer av Idrettslaget har siden starten bidradd med dugnadsarbeid for å skaffe ekstra midler til drifta. På 70-tallet arrangerte idrettslaget Bingo på Saga hotell hver søndag. Det gav menger i kassen Etterhvert har idrettslaget greid å knytte til seg sponsorer  - dette gjelder særlig Friidrettsgruppa. 

Avisutklipp fra 1965 viser at det var delte meninger om BUL skulle etablere et idrettslag. Det var for- og motkrefter både innad i BUL og i byens øvrige idrettslag. Utklippene er fra avisa Tromsø, 12. og 17. november 1965.