Instruks for arrangører O-cup

Ansvar

Første navn på arrangørlista har løpsansvar. Dersom arrangementsdato ikke passer har løpsansvarlig selv ansvaret for å finne erstatter. Se liste over arrangører her.

Løypelengder

Det skal være 4 løyper på lang- og mellomdistanse. På sprint er det 3 løyper.

Distanse A - lang A - kort C - løype N - løype
Lang (L) 7 - 10 km 3 - 5 km 2 - 4 km 1,5 - 2 km
Mellom (M) 3 - 5 km 2 - 3 km 2 - 3 km 1 - 2 km
Sprint (S) 1,5 - 3 km   1 - 2 km 1 - 1,5 km

Huskeliste for arrangører

- Samlingsplass merkes tydelig fra vei med o-skjerm.

- Løp skal annonseres i "Klubber og lag", send e-post til sporten@itromso.no onsdag og torsdag samme uke. Forslag til tekst: BUL-Tromsø Orientering ønsker alle velkommen til O-cup løp torsdag (dato) fra (sted) kl 18.00. Samlingsplass og start er merket med orienteringsskjerm på veien. Alle er velkommen!"

- Startkontingent
* Medlemmer - gratis.
* Ikke medlemmer kr. 30,-. Pengene overføres til BUL Tromsøs konto 4750.27.70884

- For annonsering i på Facebook, send løpsinfo som over til mathilde.skaare@gmail.com

- Kart, kartposer arrangørbag og poster hentes på Saga Hotell (inngang fra sjøsiden) eller fra forrige arrangør.

- Det er ikke krav til EKT, men det bør være EKT på minst 50% av postene. Husk å opplyse på forhånd hvis det ikke er EKT på alle postene. Bruk EKT og koder i N-løypa.

- Husk å lade MiniTimeRecorder (MTR). Se bruksanvisning i eskene for lading.

- Orienteringsgruppa har egen printer hos Øyvind Undstad. O-cup arrangører kan avtale kartprint hos han. Mob.: 916 31 268. E-post: undstad@gmail.com

- For resultathåndtering fra MTR til Eventor: Hvis du trenger hjelp, kontakt en av følgende kontaktpersoner for tips: Per-Arne Engstad, Ted Bernhardsen, Vegard Vaeng Bernhardsen, Bengt Haugen, Ola Engelsen, Øyvind Undstad eller Anne Urset. O-cup deltakere er også konkurransemennesker, så arrangører oppfordres til å kontakte en av disse hvis det er behov for bistand for å smidig publisering av resultater i Evnetor :)