Ren utøver

IL BUL Tromsø har fokus på antidoping og har besluttet å følge de råd og veiledninger som er gitt av Antidoping Norge.

Kurs på nett
IL BUL Tromsø anmoder alle utøvere som er 15 år og eldre, deres trenere og foreldrekontakter, om å gjennomføre e-læringskurset REN UTØVER! Det tar ca. 30 minutter.
Ta e-læringskurset på renutover.no

Våre holdninger
Klubbens policy er formulert slik: 
Klubben tar avstand fra all bruk av doping, og vil fokusere på forebygging gjennom bevist holdning, opplæring av utøvere og ressurspersoner samt være sertifisert som RENT IDRETTSLAG. Ved påvist dopingbruk vil utøveren umiddelbart bli fulgt opp av støtteapparatet.

Klubbledelsen ber om at både trenere og foreldrekontakter følger opp at dette blir utført snarest mulig. Oversikt over hvem som tar e-kurset skal oppdateres fortløpende i MinIdrett/ KlubbAdmin.