Støtte til deltakelse på løp.

For sesongen 2020 har styret i o-gruppa vedtatt følgende retningslinjer for støtte til deltakelse på løp:

-Klubben dekker startkontingenter for kretsløp, NM, Norgescup for junior/senior, Hovedløp, O-landsleir og 10-mila.

-Ferieløp/publikumsløp og veteran NM dekkes ikke.

-Klubben dekker reise og opphold minus egenandel på 750kr for juniorer pr reise. Seniorløpere på NM/NC som samtidig tar på seg reiselederoppgaver får egenandel på 1500kr pr reise.

-For å få støtte forventes det at løperne er aktive og deltar på klubb-og kretsaktiviteter, inkl. dugnad.

-Alle grener i orientering dekkes likt

-Reiseledere dekkes etter avtale

 

Dokumentasjon på utgifter sendes til kasserer Ole-Martin Fuskevåg

Artikkelbilde: