Styret i o-gruppa

Styret i O-gruppa 2017

Rolle Navn Mail Telefon
Styrets leder Ola Bratlie ola@h-k.no 478 28 532
Styremedlem Atle Iversen    
Kasserer Rune Graversen rune.graversen@gmail.com 414 03 687
Sportslig leder Mathilde Skaare mathilde.skaare@gmail.com 416 51 250
Ungdomsrepresentant Vegard V. Bernhardsen vegardvb@gmail.com 412 46 781
Tur-O og 100 på øya      

Vara er Ted Bernhardsen og Kari Lofthus.