Tirsdagstreninger

Tirsdagstreninger foregår normalt fra kl. 18.00. Følg med på vår Facebook side for sted og tid. https://www.facebook.com/BULTromsoOrientering

I år har vi egne nybegynnertrenere på tirsdagsøktene. De gir instruksjoner i bruk av kart og kompass, og innføring i elementær o-teknikk. Slik at alle - uansett forhåndskunnskaper - skal få god utbytte av treningen.

Artikkelbilde: